ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ อำเภอเมือง
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ อำเภอบ้านค่าย
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ อำเภอแกลง
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ อำเภอเขาชะเมา
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ อำเภอนิคมพัฒนา
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ อำเภอบ้านฉาง
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ อำเภอปลวกแดง
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ อำเภอวังจันทร์